Rà soát danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong Quân đội

H.Ngọc
10:34 - 25/03/2023

Bộ Quốc phòng đã dự thảo bảng danh mục chức danh của Quân đội và đề xuất điều chỉnh diện quản lý, trần quân hàm, chức vụ, chức danh tương đương một số chức vụ, chức danh theo 3 nhóm.

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo Đề án danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Rà soát danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong Quân đội - Ảnh 1.

Hội nghị Ban chỉ đạo Đề án danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, việc thống nhất danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy và tương đương từ Bộ Quốc phòng đến đơn vị cơ sở, làm cơ sở cho việc sắp xếp, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng cán bộ; phát huy được trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp; phân biệt rõ chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy của sĩ quan giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy các cấp. 

Rà soát danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý, chỉ huy trong Quân đội - Ảnh 2.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và sau khi xin ý kiến Vụ 5 (Ban Tổ chức Trung ương), Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đã phối hợp với Tổ biên tập hoàn chỉnh dự thảo, gồm: Đề án, tờ trình Quân ủy Trung ương, tờ trình Bộ Chính trị và dự thảo bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đề xuất 3 nhóm chức vụ, chức danh trong Quân đội

Dự thảo bảng danh mục chức danh của Quân đội và đề xuất điều chỉnh diện quản lý, trần quân hàm, chức vụ, chức danh tương đương một số chức vụ, chức danh với 3 nhóm như sau:

Nhóm 1: Các chức danh, chức vụ lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Nhóm 2: Các chức vụ, chức danh cán bộ chủ chốt và cấp cao.

Nhóm 3: Các chức vụ, chức danh thuộc diện Quân ủy Trung ương và cấp ủy, tổ chức Đảng cơ quan, đơn vị quản lý.

Dự thảo được thực hiện dựa trên bảng danh mục chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị tại Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; các quy định của Đảng, Nhà nước và văn bản quy phạm pháp luật quy định chức vụ, chức danh lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trong Quân đội nhân dân Việt Nam.