Quyền lợi mới về trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1/7/2025

PV
08:07 - 08/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã bổ sung chương III về trợ cấp hưu trí xã hội quy định một số điểm mới cho người nhận trợ cấp hưu trí từ ngày 1/7/2025.

Quyền lợi mới về trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1/7/2025- Ảnh 1.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của Ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Quy định cho người nhận trợ cấp hưu trí sẽ được điều chỉnh

Theo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2025, sẽ có một số quy định được điều chỉnh tốt cho người nhận trợ cấp hưu trí xã hội. Cụ thể, người nhận trợ cấp hưu trí xã hội, bên cạnh khoản tiền theo tháng, còn được nhận bảo hiểm y tế, đến khi chết được tổ chức, cá nhân lo mai táng, nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi.

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) bổ sung chương III về trợ cấp hưu trí xã hội quy định như sau: Công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng (trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ) hoặc đối tượng là công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đáp ứng đủ điều kiện quy định, được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội do ngân sách Nhà nước đảm bảo.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của Ngân sách nhà nước từng thời kỳ. 

Định kỳ 3 năm, Chính phủ thực hiện rà soát, xem xét việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội. Tùy theo điều kiện kinh tế xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội, nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu (chưa đủ 15 năm đóng) và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nếu không hưởng Bảo hiểm xã hội một lần hoặc không bảo lưu mà có yêu cầu, được hưởng trợ cấp hàng tháng từ chính khoản đóng của mình. Thời gian hưởng, mức hưởng trợ cấp hàng tháng được xác định căn cứ vào thời gian đóng, căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội của người lao động. Trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng được Ngân sách Nhà nước đóng Bảo hiểm y tế. 

Được biết, khi Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực, mức trợ cấp xã hội đang áp dụng với người trên 80 tuổi là 500.000 đồng/tháng sẽ được đổi tên thành trợ cấp hưu trí xã hội, người hưởng từ 75 tuổi trở lên và những người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Việt Nam đang có khoảng 14,4 triệu người sau độ tuổi nghỉ hưu (từ 55 tuổi trở lên đối với nữ; từ 60 tuổi trở lên đối với nam); trong khi tổng số người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội là hơn 5,1 triệu người, chiếm khoảng 35% tổng số người sau độ tuổi nghỉ hưu.
Bình luận của bạn

Bình luận