Quy chuẩn mới về đường cao tốc: Đường cao tốc phải có 4 làn xe, tốc độ tối đa 120 km/giờ

Trang Linh
17:46 - 03/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 06 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới đối với đường bộ cao tốc, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10.

quy chuẩn đường cao tốc mới

Các tuyến cao tốc phải có tối thiểu 4 làn xe. Ảnh: Nam Khánh

Các quy chuẩn đường cao tốc mới có hiệu lực từ 1/10

Theo quy chuẩn đường cao tốc mới, các tuyến cao tốc phải có quy mô tối thiểu 4 làn xe chạy (2 làn xe cho mỗi chiều), có làn dừng xe khẩn cấp được bố trí liên tục, trừ các vị trí qua cầu có khẩu độ nhịp từ 150m trở lên; cầu có trụ cao từ 50m trở lên; hầm; có bố trí làn tăng, giảm tốc; làn phụ leo dốc...

Về tốc độ thiết kế, quy chuẩn mới quy định, đường bộ cao tốc được phân làm 3 cấp: 120km/giờ; 100km/giờ; 80km/giờ. Đối với vị trí địa hình đặc biệt khó khăn, yếu tố quốc phòng an ninh khống chế, cho phép áp dụng tốc độ thiết kế 60km/giờ.

Chiều rộng làn xe chạy tối thiểu 3,75m đối với đường cấp 120, cấp 100 và tối thiểu 3,5m đối với đường cấp 80.

Đối với làn dừng xe khẩn cấp có chiều rộng tối thiểu 3m đối với đường cấp 120, cấp 100 và tối thiểu 2,5m đối với đường cấp 80.

Liên quan đến dải giữa đường cao tốc, quy chuẩn quy định phải bố trí dải giữa (gồm dải phân cách giữa và dải an toàn ở hai bên của dải phân cách giữa) để phân chia hai chiều xe đối với trường hợp mặt cắt ngang đường cao tốc được bố trí trên cùng một nền đường. 

Chiều rộng của dải an toàn tối thiểu là 0,75m đối với đường cấp 120, cấp 100 và tối thiểu 0,50m đối với đường cấp 80. Dải phân cách giữa được thiết kế để bảo đảm an toàn.

Trường hợp 2 chiều xe chạy được bố trí trên 2 nền đường riêng biệt không có dải giữa, phía bên trái theo chiều xe chạy bố trí dải an toàn và lề đất. Dải an toàn có chiều rộng tối thiểu 1m đối với đường cấp 120, cấp 100 và tối thiểu 0,75m đối với đường cấp 80.

Các công trình gắn với đường bộ cao tốc bao gồm: trung tâm quản lý, điều hành giao thông tuyến; trạm dừng nghỉ; hệ thống thu phí điện tử không dừng đối với tuyến đường có thu phí; trạm kiểm tra tải trọng xe; hàng rào bảo vệ.

Về quy định chuyển tiếp, Thông tư 06 quy định, các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đã được quyết định chủ trương đầu tư trước ngày thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại thời điểm quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với các tuyến đường cao tốc có tốc độ thiết kế từ 80km/giờ trở xuống đang khai thác trước ngày thông tư này có hiệu lực, khi đầu tư nâng cấp, mở rộng thì cho phép áp dụng các yếu tố kỹ thuật cho dự án đã được phê duyệt trước ngày thông tư này có hiệu lực.