Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng

11:48 - 21/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Sáng 21/3, Quốc hội chính thức miễn chức vụ Chủ tịch nước, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Văn Thưởng.

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Võ Văn Thưởng- Ảnh 1.

Quốc hội họp kỳ bất thường lần thứ 6 sáng 21/3 đã xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Theo đó, Quốc hội đã xem xét miễn chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng.

Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho biết theo quy định tại khoản 5 Điều 88 Hiến pháp, Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và An ninh. Vì vậy, khi Quốc hội miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước thì đương nhiên thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Sau khi thảo luận tại đoàn về tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng.

Trước đó, chiều 20-3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bất thường xem xét, cho ý kiến về việc cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông cáo phát đi từ Văn phòng Trung ương Đảng nhận định ông Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Những vi phạm, khuyết điểm của ông Võ Văn Thưởng đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, ông Võ Văn Thưởng đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác.

Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Võ Văn Thưởng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bình luận của bạn

Bình luận