Quảng Ninh: Kiểm điểm trách nhiệm việc triển khai mua sắm thiết bị dạy học

Tuệ Nhi
20:58 - 13/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 13/3, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và một số địa phương nhằm kiểm điểm trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong tổ chức triển khai mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu năm 2024.

Quảng Ninh: Kiểm điểm trách nhiệm việc triển khai mua sắm thiết bị dạy học- Ảnh 1.

Kiểm điểm trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu

Cuộc họp nhằm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc không chấp hành chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật trong tổ chức triển khai mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu năm 2024.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, đến thời điểm ngày 31/1/2024, chỉ có 4 đơn vị là Đầm Hà, Hạ Long, Uông Bí và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh có hồ sơ đăng ký mua sắm tập trung đảm bảo đủ theo hướng dẫn của Sở Tài chính và đảm bảo thời hạn đăng ký.

3 đơn vị khác gồm: Vân Đồn, Đông Triều, Ba Chẽ không đảm bảo thời hạn; 6 đơn vị còn lại gồm: Cẩm Phả, Móng Cái, Hải Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Cô Tô, hồ sơ đăng ký không đảm bảo đủ theo hướng dẫn và không đảm bảo thời hạn. Riêng Quảng Yên không gửi văn bản và hồ sơ đăng ký mua sắm tập trung thiết bị dạy học năm 2024.

Sau  khi nghe báo cáo, ý kiến giải trình, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vũ Văn Diện nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị liên quan cần bám sát các quy định của pháp luật để hướng dẫn, triển khai thực hiện đúng quy trình và thời hạn của việc mua sắm tập trung. Mục tiêu cao nhất là không được để thiếu trang thiết bị dạy và học cho giáo viên và học sinh.

Đối với các địa phương đã hoàn thành hồ sơ đảm bảo đúng quy định và thời hạn, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh nhanh chóng triển khai các bước tiếp theo để hoàn thành việc mua sắm tập trung; 

Các địa phương còn lại phối hợp chặt chẽ với Ban để tự tổ chức mua sắm tập trung theo luật định.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và Sở Nội vụ cần phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, kiểm tra, đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của các đơn vị, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu và việc thực thi công vụ của các cán bộ liên quan trong việc triển khai mua sắm tập trung thiết bị giáo dục; báo cáo lại Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3/2024.

Bình luận của bạn

Bình luận