Quảng Ninh: Bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Sở thông qua thi tuyển

Tuệ Nhi
06:32 - 18/09/2023

Tỉnh Quảng Ninh vừa bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao thông qua thi tuyển.

bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Sở thông qua thi tuyển - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển phát biểu tại cuộc thi. Ảnh: TC

Ngày 17/9, Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý, tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao. 

Tham gia thi tuyển có 6 ứng viên, mỗi vị trí dự tuyển có 2 ứng viên. Đây đều là những ứng viên xuất sắc nhất, vượt qua phần thi sát hạch trình độ ngoại ngữ và kiến thức chung, đủ tiêu chuẩn tiếp tục thi trình bày đề án và trả lời các câu hỏi của Hội đồng thi tuyển sao cho đảm bảo đầy đủ quy trình, nghiêm túc, đúng quy chế.

Đề án được các ứng viên trình bày trước Hội đồng thi tuyển tập trung vào những vấn đề mới, với các cách tiếp cận khác nhau, đi kèm với những giải pháp hết sức cụ thể, mang tính đột phá nhằm tháo gỡ những vấn đề thách thức đang đặt ra hiện nay và thúc đẩy các ngành, lĩnh vực phát triển.

Cụ thể, trong lĩnh vực nội vụ, nhiều giải pháp được đưa ra nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức khối chính quyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành nội vụ. Đối với lĩnh vực tài nguyên môi trường, tập trung vào giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường; sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn lực tài nguyên thiên nhiên gắn với chuyển đổi số toàn diện ngành tài nguyên môi trường... 

Quảng Ninh: Bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Sở thông qua thi tuyển - Ảnh 2.

Trưởng phòng Quản lý văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Thị Thanh Thủy trình bày đề án thi tuyển. Ảnh: TC

Còn với lĩnh vực văn hóa, các ứng viên đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tăng cường công tác quản lý văn hóa đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh. Qua trình bày của thí sinh, Hội đồng thi tuyển đã đặt ra các câu hỏi để làm rõ hơn những nội dung trọng tâm.

Sau khi các thí sinh hoàn thành phần thi, Hội đồng thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã tổ chức công bố kết quả của các ứng viên. Tất cả đều được đánh giá chất lượng chuyên môn cao, thể hiện sự nghiên cứu tâm huyết.

Căn cứ kết quả thi, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ Phạm Thị Thùy Hương đã trúng tuyển chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Trưởng phòng Quản lý văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Thị Thanh Thủy trúng tuyển chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Như Hạnh, trúng tuyển chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm đối với 3 chức danh Phó Giám đốc các sở: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, Chủ tịch Hội đồng Thi tuyển nhấn mạnh, thành công thời gian qua của tỉnh, nhân tố then chốt là do công tác cán bộ. Quảng Ninh đã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược, cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ gắn với tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới về tiêu chuẩn cán bộ, công khai hóa, minh bạch hóa và dân chủ hóa việc đánh giá, lựa chọn cán bộ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ chính trị nội bộ...

Quảng Ninh: Bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Sở thông qua thi tuyển - Ảnh 3.

Các lãnh đạo tỉnh trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc các sở: Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: TC

Việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý thông qua hình thức thi tuyển là chủ trương được tỉnh Quảng Ninh mạnh dạn đề xuất và thí điểm tổ chức thực hiện một cách thận trọng, hiệu quả từ năm 2013, được Trung ương ghi nhận, đánh giá cao và tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Qua thi tuyển đã phát hiện, thu hút, trọng dụng những người có đức, có tài, phát huy được phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu của các cơ quan, đơn vị và thể hiện rõ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động, có sản phẩm cụ thể.

Hội đồng thi đánh giá cao quá trình chuẩn bị, nghiên cứu xây dựng Đề án của các thí sinh có tính khoa học và thực tiễn, thể hiện sự tâm huyết, trí tuệ, dày công nghiên cứu. Đồng thời cũng lưu ý các thí sinh trúng tuyển và được bổ nhiệm hôm nay cũng như các cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh trong giai đoạn hiện nay cần phát huy tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung; nghĩ thật, nói thật, làm thật; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.