Phổ điểm môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

Thiên Ân
09:13 - 18/07/2023
Công dân & Khuyến học trên

Tạp chí Công dân và Khuyến học cập nhật phổ điểm môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Phổ điểm môn Toán:

Phổ điểm môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 - Ảnh 1.

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán của cả nước năm 2023 cho thấy có 1.003.372 thí sinh tham gia thi bài thi Toán. Trong đó điểm trung bình là 6,25 điểm, điểm trung vị là 6,6 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,6 điểm. 

Số thí sinh có điểm <= 1 là 123 (chiếm tỉ lệ 0,012%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 217.093 (chiếm tỉ lệ 21,64%).

 Phổ điểm môn Ngữ văn: 

Phổ điểm môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 - Ảnh 2.

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn của cả nước năm 2023 cho thấy có 1.008.239 thí sinh tham gia thi bài thi Ngữ văn, trong đó điểm trung bình là 6,86 điểm, điểm trung vị là 7,0 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,0 điểm. 

Số thí sinh có điểm <= 1 là 92 (chiếm tỉ lệ 0,009%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 73.622 (chiếm tỉ lệ 7,3%).

 Phổ điểm môn Tiếng Anh: 

Phổ điểm môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 - Ảnh 3.

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Tiếng Anh của cả nước năm 2023 cho thấy có 876.102 thí sinh tham gia thi bài thi Tiếng Anh, trong đó điểm trung bình là 5,45 điểm, điểm trung vị là 5,2 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4,2 điểm. 

Số thí sinh có điểm <= 1 là 192 (chiếm tỉ lệ 0,022%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 392.784 (chiếm tỉ lệ 44,83%).

Bình luận của bạn

Bình luận