Nhà cung cấp dịch vụ

Từ hôm nay (15/5), kiểm tra toàn diện TikTok tại Việt Nam

Từ hôm nay (15/5), kiểm tra toàn diện TikTok tại Việt Nam

15/05/2023 - 05:45

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động của TikTok tại Việt Nam từ hôm nay (15/5) đến hết tháng 5/2023.