Nhà cách mạng

Chuyện ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế

Chuyện ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế

10/08/2023 - 11:18

Thời gian nhòa đi nhiều ký ức, nhưng di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho thế hệ trẻ Việt Nam vẫn vẹn nguyên giá trị. Qua một số câu chuyện về ứng xử của Người với bạn bè quốc tế, chúng ta hiểu hơn bài học về giao tiếp khi ra nước ngoài, trong bối cảnh buộc phải hội nhập toàn cầu.