Người lao động có thể theo dõi thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội trên VssID

H.Ngọc
16:16 - 15/03/2023

Trung tâm Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa nâng cấp, bổ sung thêm tính năng hiển thị tổng thời gian chưa đóng; xem chi tiết thời gian và đơn vị chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Hỗ trợ người lao động chủ động giám sát quá trình đóng bảo hiểm xã hội

Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian qua, tình trạng chậm đóng, nợ bảo hiểm xã hội của người lao động xảy ra ở nhiều đơn vị. 

Vì vậy, tính năng mới trên VssID sẽ là giải pháp góp phần công khai, minh bạch thông tin, giúp người lao động đảm bảo quyền lợi của mình trong việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nâng cấp ứng dụng VssID, bổ sung hiển thị thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại chức năng Quản lý cá nhân/Quá trình tham gia trên ứng dụng VssID. 

Cụ thể, bổ sung hiển thị tổng thời gian chưa đóng; xem chi tiết thời gian và đơn vị chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội đang quản lý.

Đồng thời, ứng dụng sẽ gửi thông báo cho người lao động về thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của đơn vị sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 17 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 từ 30 ngày trở lên. Thời gian gửi thông báo là ngày 10 hàng tháng.

Hướng dẫn sử dụng tính năng mới trên VssID

Người lao động có thể theo dõi thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội trên VssID - Ảnh 1.

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số được đưa vào sử dụng từ tháng 11/2020, cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

VssID thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện việc thay thế sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế giấy như hiện nay.

Từ ngày 1/6/2021, người dùng ứng dụng VssID có thể sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng khi đi khám, chữa bệnh thay thế cho việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy.

Hiện ứng dụng VssID vẫn tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện các tính năng sử dụng ứng dụng nhằm mục tiêu mang lại những lợi ích thiết thực cho người dùng khi tham gia bảo hiểm xã hội.