Ngành giáo dục hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024

Phạm Thuý Hằng
15:59 - 26/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng Sư phạm yêu cầu tích cực tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024, từ ngày 29/4 đến ngày 6/5.

Ngành giáo dục hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024- Ảnh 1.

Nước sạch và vệ sinh môi trường đang là một trong những vấn đề được toàn thế giới quan tâm. Ảnh minh họa: IT

Năm 2024, Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường có chủ đề "Đảm bảo cấp nước sạch an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu".

Thời gian tổ chức phát động và hưởng ứng tuần lễ từ ngày 29/4 đến ngày 6/5, có thể kéo dài đến ngày Môi trường thế giới 5/6 và lồng ghép với các sự kiện và ngày lễ lớn 30/4, 1/5 và 7/5.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động hưởng ứng bằng cách thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của cơ sở giáo dục nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên về sử dụng tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, các công trình vệ sinh trong trường học để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa. 

Triển khai hiệu quả các tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về công tác nước sạch, vệ sinh môi trường trong trường học: Tài liệu truyền thông, giáo dục về nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường dành cho học sinh trung học cơ sở; Tài liệu hướng dẫn tổ chức dạy và học về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước đối với cấp tiểu học và Sổ tay hướng dẫn sử dụng, bảo quản công trình nước sạch và công trình vệ sinh trong trường học thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tổ chức cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người học tham gia vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải... trong và khu vực xung quanh trường học.

Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo dưỡng các công trình nước sạch, nhà vệ sinh trong các cơ sở giáo dục. Kiểm tra, đánh giá hoạt động của các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong trường học để bảo đảm an toàn, thân thiện và kịp thời xử lý các yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người học.

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, các cơ sở giáo dục tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.