Tạm đình chỉ ưu tiên hải quan đối với Panasonic Việt Nam trong 60 ngày

Trang Linh
14:49 - 17/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Tổng Cục trưởng Hải quan vừa ký quyết định tạm đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực hải quan đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam trong 60 ngày.

panasonic việt nam

Panasonic Việt Nam bị tạm đình chỉ tư cách doanh nghiệp ưu tiên. Ảnh: Panasonic Việt Nam

Panasonic Việt Nam bị tạm đình chỉ doanh nghiệp ưu tiên do chưa thực hiện trách nhiệm theo Luật Hải quan

Theo Quyết định 1410/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan, Công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam (Khu công nghiệp Thăng Long, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) bị tạm đình chỉ trong thời hạn 60 ngày (kể từ ngày ký quyết định). 

Lý do Công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam bị tạm đình chỉ vì chưa thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 45 Luật Hải quan. 

Thời gian tạm đình chỉ 60 ngày kể từ ngày 13/6.

Điều 45 Luật Hải quan quy định trách nhiệm của doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên như sau: 

Định kỳ hàng năm cung cấp cho cơ quan hải quan báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính. 

Chấp hành các quy định về kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan. 

Thông báo cho cơ quan hải quan quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế, kế toán của cơ quan có thẩm quyền đối với doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam được công nhận doanh nghiệp ưu tiên năm 2021. Khi bị tạm đình chỉ chế độ này, Công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam sẽ không còn được miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan, không được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan.

Doanh nghiệp không còn được ưu tiên khi thực hiện thủ tục về thuế đối với hàng hóa, không được làm thủ tục hải quan bằng tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh hoặc chứng từ thay thế tờ khai hải quan...

Số lượng doanh nghiệp ưu tiên giảm xuống còn 74 doanh nghiệp

Việc tạm đình chỉ Panasonic Việt Nam khỏi danh sách doanh nghiệp ưu tiên khiến số lượng doanh nghiệp đang được áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên tại Việt Nam giảm xuống còn 74. 

Tính đến tháng 4/2022, nhóm các công ty Panasonic tại Việt Nam có 7 công ty thành viên bao gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Panasonic Việt Nam và bộ phận kinh doanh trực thuộc Panasonic Sales Việt Nam (PSV), Trung tâm nghiên cứu và phát triển (PRDCV); 4 công ty sản xuất gồm Panasonic Appliances Việt Nam (PAPVN), Panasonic System Networks Việt Nam (PSNV), Panasonic Industrial Devices Việt Nam (PIDVN), Panasonic Electric Works Việt Nam (PEWVN, tên cũ là Panasonic Life Solutions Việt Nam) và công ty bảo hiểm Panasonic Insurance Service Việt Nam (PISVN). 

Nhóm các công ty của Panasonic tại Việt Nam có tổng số nhân lực trên 7.000 lao động.

Bình luận của bạn

Bình luận