Luận án gây tranh cãi

Thêm "luận án tiến sĩ cầu lông" gây xôn xao dư luận

Thêm "luận án tiến sĩ cầu lông" gây xôn xao dư luận

Luận án "Nghiên cứu lựa chọn biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động câu lạc bộ cầu lông Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2" đang gây xôn xao dư luận.