Kỷ luật hiệu trưởng

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng bị khai trừ Đảng vì cắt xén bữa ăn bán trú

Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng bị khai trừ Đảng vì cắt xén bữa ăn bán trú

14/05/2024 - 21:19

Huyện ủy Bắc Hà ban hành Quyết định về việc thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Hoàng Thu Phố 1 Trần Ngọc Hà.

Xây dựng xã hội học tập cần điều nhân ái

Xây dựng xã hội học tập cần điều nhân ái

14/07/2022 - 10:48

Để có một xã hội học tập, rất cần điều nhân văn. Lòng nhân ái không ở đâu xa, ở trong nhân dân, trong đời sống...