Kim cương thừa

Khánh thành không gian văn hóa tâm linh dành cho Phật giáo Kim cương thừa ở Việt Nam

Khánh thành không gian văn hóa tâm linh dành cho Phật giáo Kim cương thừa ở Việt Nam

Không gian văn hóa tâm linh Phật giáo Kim cương thừa tại Samten Hills Dalat góp phần khơi thông dòng chảy Phật giáo Kim cương thừa tại Việt Nam với những hạt giống của sự tỉnh thức, sự giác ngộ và tâm từ bi...