Kiên Giang: Bàn giao 39 căn nhà khuyến học tặng học sinh khó khăn năm 2023

Đắc Quang
19:19 - 17/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Năm 2023, tỉnh Kiên Giang đã vận động quỹ, xây dựng và bàn giao được 39 căn nhà khuyến học tặng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số kinh phí 2,7 tỉ đồng.

Kiên Giang: Bàn giao 39 căn nhà khuyến học tặng học sinh khó khăn năm 2023- Ảnh 1.

Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang vượt nhiều chỉ tiêu trong nhiệm vụ năm 2023. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang

Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2023 và triển khai công tác năm 2024.

Theo báo cáo của Hội nghị, toàn tỉnh Kiên Giang hiện có lên 314.978 hội viên hội khuyến học, đạt 18,42% dân số, tăng trên 19.000 hội viên so với năm 2022.

Năm qua, Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành văn bản thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030

Hội khuyến học trong các trường đại học, cao đẳng của tỉnh Kiên Giang tích cực trao học bổng khuyến học tặng sinh viên khá, giỏi có gia cảnh khó khăn.

Hội khuyến học của trường đã phối hợp với hội sinh viên, công đoàn và đoàn thanh niên nhà trường tổ chức tuyên truyền về học tập, thông tin thời sự, gương người tốt, việc tốt, thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng quỹ khuyến học…

Các mô hình học tập được các cấp hội chú trọng triển khai. Toàn tỉnh Kiên Giang năm 2023 có 316.976 Gia đình học tập, đạt 85,6% so với tổng số hộ gia đình; 232 Dòng họ học tập, đạt 88,54%; 927 Cộng đồng học tập, đạt 96%; 801 Đơn vị học tập, đạt 97%; 76.138 Công dân học tập.

Tỉnh Kiên Giang đã vận động quỹ, xây dựng và bàn giao được 39 căn nhà khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số kinh phí 2,7 tỉ đồng.

Các cấp hội tích cực vận động nhà tài trợ ủng hộ quỹ khuyến học với tổng số tiền 69,3 tỉ đồng, bao gồm tiền và hiện vật, vượt 98,1% kế hoạch năm đề ra.

Phát huy kết quả đạt được, trong năm 2024, Hội Khuyến học tỉnh Kiên Giang tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ trong cán bộ, hội viên và nhân dân về công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.

Tăng cường hoạt động phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức có liên quan, đặc biệt là các ngành, các đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động khuyến học.

Tăng cường vận động quỹ khuyến học. Tập trung thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình học tập, ưu tiên nhiều hơn cho xây dựng mô hình "Công dân học tập".

Bình luận của bạn

Bình luận