Khát vọng Vũ Quang

Phan Đình Phùng - tấm gương sáng hiếu học

Phan Đình Phùng - tấm gương sáng hiếu học

28/07/2022 - 07:55

Cụ Phan Đình Phùng là chí sĩ yêu nước, lãnh tụ kiệt xuất của phong trào khởi nghĩa Cần Vương. Người anh hùng dân tộc Phan Đình Phùng đã trực tiếp ra trận, giao tranh với giặc nhiều đợt và hy sinh ở quân doanh. Ít ai biết một vị tướng trận như thế lại có con đường khoa cử khá gian nan.