Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023

PV
12:57 - 22/09/2022

Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 296/KH-KHVN ngày 16/9/2022 về Kế hoạch tổ chức Giải thưởng "Nhân tài Đất Việt".

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023 - Ảnh 1.

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023 - Ảnh 2.

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023 - Ảnh 3.

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023 - Ảnh 4.

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2023 - Ảnh 5.

 

Nguồn: Hội Khuyến học Việt Nam