Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

[Infographic] Những trường hợp thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân

Việt Hoàng
07:46 - 15/09/2022

Đến thời điểm hiện tại, việc triển khai ứng dụng căn cước công dân gắn chip đã từng bước đi vào cuộc sống. Công dân cần lưu ý một số trường được quy định tại Điều 28 của Luật Căn cước công dân về việc thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân.

[Infographic] Những trường hợp thu hồi, tạm giữ thẻ Căn cước công dân - Ảnh 1.