Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

[Infographic] Nhiều chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 11/2022

Việt Hoàng
15:52 - 28/10/2022

Từ tháng 11/2022, một loạt chính sách mới, quan trọng liên quan đến lĩnh vực tài chính sẽ có hiệu lực.

[Infographic] Nhiều chính sách tài chính có hiệu lực từ tháng 11/2022 - Ảnh 1.