Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

[Infographic] Hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên nghề

Việt Hoàng
10:15 - 20/09/2022

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH quy định về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Hỗ trợ khởi nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp là hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của người học và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho người học trong thời gian học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tạo môi trường hỗ trợ người học khởi nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để người học hình thành, hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

[Infographic] Hỗ trợ khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên nghề - Ảnh 1.