Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

[Infographic] Các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú

Việt Hoàng
06:19 - 25/09/2022

Nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra có nguyên nhân từ việc vi phạm các quy định về cư trú. Theo quy định hiện hành, các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú gồm những hành vi được nêu rõ trong Điều 7 Luật Cư trú.

Tại Điều 7 Luật Cư trú quy định về các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú, gồm các hành vi sau:

[Infographic] Các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú - Ảnh 1.