Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

[Infographic] 10 sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2022

Quang Minh
07:53 - 21/12/2022

10 sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2022 đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công bố vào chiều ngày 20/12/2022, sau 14 ngày phát động bình chọn.

[Infographic] 10 sự kiện văn hoá, thể thao, du lịch tiêu biểu năm 2022 - Ảnh 1.