Hướng dẫn vệ sinh cá nhân, môi trường và xử lý nước ăn uống mùa bão lũ

17:54 - 01/10/2022
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Y tế vừa đưa ra Hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và xử lý nước trong mùa bão lũ để bảo đảm sức khỏe cho người dân.

Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh cá nhân, môi trường và xử lý nước ăn uống mùa bão lũ - Ảnh 1.

Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh cá nhân, môi trường và xử lý nước ăn uống mùa bão lũ - Ảnh 2.

Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh cá nhân, môi trường và xử lý nước ăn uống mùa bão lũ - Ảnh 3.

  • Tham khảo thêm

    Khuyến cáo phòng chống dịch trong và sau bão, lũ của Bộ Y tế

    Khuyến cáo phòng chống dịch trong và sau bão, lũ của Bộ Y tế
Nguồn: Bộ Y tế
Bình luận của bạn

Bình luận