Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An ký kết Chương trình phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An

Đắc Quang
22:35 - 23/03/2023
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 23/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An và Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị ký kết và triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2025.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Điểm nhấn đặc biệt quan trọng là ngày 10/5/2019, Ban Bí thư đã ra Kết luận số 49-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An ký kết Chương trình phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An  - Ảnh 1.

Nghệ An thực hiện nghiêm túc các chính sách về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ảnh: Sỹ Thành

Ngày 25/5/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 14/CT-TTg đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 148/QĐ-UBND, ngày 18/2/2022 phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An".

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã phối hợp các ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng học, cộng đồng, đơn vị" giai đoạn 2021 - 2030.

Đến nay, tỉnh Nghệ An có 21/21 hội khuyến học cấp huyện; 460/460 hội khuyến học cấp xã; trên 4.096 Chi hội khuyến học khối, xóm, làng, bản; trên 9.200 ban khuyến học dòng họ, hội đồng hương; 2.132 ban khuyến học cơ quan, đơn vị.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có 775.276 hội viên, đạt tỷ lệ 23,3% hội viên/dân số (tăng 19.000 hội viên so với năm 2021).

Chỉ tính riêng trong năm 2022, các cấp hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đã huy động được trên 87,1 tỷ đồng (mức cao nhất từ trước đến nay) để chi học bổng, chi thưởng, hỗ trợ cho hơn 218.000 học sinh vượt khó, có thành tích học tập tốt...

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An ký kết Chương trình phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An  - Ảnh 2.

Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An ký kết Chương trình phối hợp công tác với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An. Ảnh: Sỹ Thành

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị hai cơ quan và bộ phận tham mưu bám sát các chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực; cổ vũ, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia, ủng hộ, đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng thời, chú trọng tuyên truyền nhân rộng các điển hình trong công tác khuyến học, khuyến tài, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội; gắn phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua khác.

Hai đơn vị cũng cần chủ động phát huy vai trò trách nhiệm của mình trong quá trình phối hợp, kịp thời trao đổi xử lý những vấn đề phát sinh. Hàng năm có sơ kết, đúc rút kinh nghiệm, tìm ra các giải pháp mới tuyên truyền có hiệu quả; cuối nhiệm kỳ có tổng kết, đánh giá.

Thời gian tới, hai đơn vị sẽ phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành văn bản chỉ đạo công tác khuyến học, khuyến tài để tiếp tục huy động, triển khai có hiệu quả Kết luận số 49/KL-TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TW của Bộ Chính trị khóa X.

Dịp này, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự họp đã chứng kiến ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An và Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2025.