Hội Khuyến học Quảng Nam triển khai hiệu quả các mô hình xã hội học tập

TTH
13:04 - 24/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 24/4, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của trung ương về xây dựng các mô hình học tập, với sự tham gia của lãnh đạo sở ban ngành, hội khuyến học huyện, thị xã, thành phố, trường học.

Hội Khuyến học Quảng Nam triển khai hiệu quả các mô hình xã hội học tập- Ảnh 1.
Hội Khuyến học Quảng Nam triển khai hiệu quả các mô hình xã hội học tập- Ảnh 2.

Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về xây dựng các mô hình học tập vào ngày 24/4. 

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam triển khai các chủ trương về xây dựng mô hình xã hội học tập. Trong đó, quán triệt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch triển khai phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, giai đoạn 2023-2030"; Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đánh giá, công nhận "Đơn vị học tập" cấp huyện, tỉnh; Thông tư quy định đánh giá, công nhận "Cộng đồng học tập" cấp xã, huyện, tỉnh.

Hội nghị cũng triển khai Quyết định của Hội Khuyến học Việt Nam về ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" giai đoạn 2021-2023; các văn bản của tỉnh về tăng cường thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học.

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam Trần Văn Cận thông tin tại hội nghị: Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phong trào học tập suốt đời trong công dân, gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị của Quảng Nam triển khai đạt nhiều kết quả.

Các mô hình học tập đã và đang góp phần xây dựng xã hội học tập, lan tỏa sâu rộng phong trào trong cộng đồng. Hằng năm, từ các nguồn lực hỗ trợ gần 80 tỉ đồng chăm lo sự nghiệp trồng người, công tác khuyến học, khuyến tài.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số lúng túng, vướng mắc. Qua hội nghị quán triệt lần này, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Nam mong muốn hội khuyến học các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, trường học tiếp tục nghiên cứu để triển khai các mô hình học tập ở địa phương ngày càng hiệu quả.

Dịp này, đại biểu tham dự hội nghị được hướng dẫn sử dụng phần mềm Công dân học tập trên trang web của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Bình luận của bạn

Bình luận