Hội Khuyến học Cần Thơ đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

T.Đ.Q
16:13 - 07/12/2022
Công dân & Khuyến học trên

Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ mới ban hành kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng mô hình Công dân học tập và kế hoạch đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị.

Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Võ Thị Hồng Ánh, tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho các cá nhân, gia đình, dòng họ đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quyết định 281 về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020.

Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ xác định tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua, học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời thông qua việc nhân rộng các mô hình "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập". Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong xây dựng các mô hình học tập.

Kế hoạch "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2030" đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% cán bộ và hội viên Hội Khuyến học thành phố Cần Thơ được học tập, quán triệt các chủ trương, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương và của thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác trên.

75% gia đình được công nhận đạt danh hiệu "Gia đình học tập"; 70% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu "Dòng họ học tập"; 80% cộng đồng được công nhận đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập".

85% tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Cần Thơ được công nhận đạt danh hiệu "Đơn vị học tập"…

Kế hoạch thực hiện Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn thành phố Cần Thơ hướng đến thúc đẩy việc học tập suốt đời để cán bộ, hội viên và nhân dân Cần Thơ phát triển toàn diện.

Chương trình nhằm khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập.

Qua đó đáp ứng yêu cầu của chương trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cần Thơ và quốc gia. Đồng thời chương trình đề ra các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể theo từng giai đoạn, đáp ứng thành công mô hình Công dân học tập.

Bình luận của bạn

Bình luận