Hội Khuyến học Bắc Giang và Thái Nguyên trao đổi kinh nghiệm xây dựng các mô hình học tập

TTH
18:19 - 15/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 15/4, tại thành phố Sông Công (Thái Nguyên) Hội Khuyến học Bắc Giang và Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học Bắc Giang và Thái Nguyên trao đổi kinh nghiệm xây dựng các mô hình học tập- Ảnh 1.

Lãnh đạo UBND thành phố Sông Công (bên phải) tặng bức ảnh hồ Ghềnh Chè cho lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang.

Tại Hội nghị này, các đại biểu tập trung chia sẻ những kinh nghiệm về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tập trung vào triển khai xây dựng 5 mô hình học tập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Hội Khuyến học Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Đặc biệt, các đại biểu tập trung trao đổi về những kinh nghiệm khi triển khai đánh giá mô hình công dân học tập trực tuyến trên hệ thống mạng internet.

Đây là vấn đề mới, có nhiều nội dung cần chia sẻ để đi đến thống nhất trong quá trình thực hiện ở các cấp hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở. 

Với tinh thần đoàn kết, học hỏi, Hội Khuyến học hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Giang đã có buổi trao đổi kinh nghiệm công tác bổ ích, thiết thực và hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt công tác khuyến học - khuyến tài trong thời gian tới.

Bình luận của bạn

Bình luận