Hội đồng Anh

Hội đồng Anh lên tiếng về việc cấp sai quy định hơn 90.000 chứng chỉ tiếng Anh

Hội đồng Anh lên tiếng về việc cấp sai quy định hơn 90.000 chứng chỉ tiếng Anh

11/05/2024 - 14:42

Hội đồng Anh khẳng định tất cả chứng chỉ IELTS và Aptis được đơn vị này cấp tại Việt Nam đều có nguyên giá trị sử dụng cho các mục đích học tập, làm việc trong nước và quốc tế, cũng như nhập cư ở nước ngoài.

Sau 4 tháng tranh cãi, sinh viên sẽ được xét tốt nghiệp bằng chứng chỉ Aptis mẫu cũ

Sau 4 tháng tranh cãi, sinh viên sẽ được xét tốt nghiệp bằng chứng chỉ Aptis mẫu cũ

29/04/2023 - 19:00

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Đại học Tôn Đức Thắng chấp thuận chứng chỉ Aptis mẫu cũ của Hội đồng Anh để xét tốt nghiệp cho sinh viên.

Thi IELTS đã có sẵn tại Hà Nội

Thi IELTS đã có sẵn tại Hà Nội

23/11/2022 - 10:47

Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt và công bố danh sách các công ty liên kết kèm địa điểm tổ chức thi các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế gồm: Aptis, IELTS (của IDP và Hội đồng Anh) và Linguaskill. Dưới đây là chi tiết các địa điểm tổ chức thi tại Hà Nội.

Hội đồng Anh cũng đã được cấp phép thi IELTS trở lại

Hội đồng Anh cũng đã được cấp phép thi IELTS trở lại

18/11/2022 - 21:56

Ngày 18/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS của Hội đồng Anh - một trong hai đơn vị sở hữu bài thi IELTS tại Việt Nam.

Chứng chỉ tiếng Anh Aptis của Hội đồng Anh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi trở lại

Chứng chỉ tiếng Anh Aptis của Hội đồng Anh đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi trở lại

11/11/2022 - 16:00

Ngày 11/11, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 3646/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Aptis giữa 5 công ty liên quan.