Hoạt động công đoàn

Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt để công đoàn ngành tập trung, đồng nhất

Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt để công đoàn ngành tập trung, đồng nhất

25/03/2023 - 19:27

Ngày 25/3, tại Hải Phòng, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Báo Lao Động tổ chức Hội thảo "Hoàn thiện mô hình hoạt động công đoàn ngành xuyên suốt".