Hỗ trợ học phí

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở

10/05/2024 - 20:36

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất Uỷ ban nhân dân thành phố miễn học phí cho học sinh trung học cơ sở công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên đang học chương trình trung học cơ sở, không bao gồm các học sinh đang học tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu chính sách miễn học phí cho học sinh từ năm 2025

Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu chính sách miễn học phí cho học sinh từ năm 2025

19/10/2023 - 18:11

Với mong muốn đến năm 2025, học sinh sẽ được hưởng chính sách miễn học phí, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ nghiên cứu kỹ chính sách, trên cơ sở cân đối ngân sách thành phố.

Hà Nội nêu lý do tạm dừng hỗ trợ học phí từ năm học 2023-2024

Hà Nội nêu lý do tạm dừng hỗ trợ học phí từ năm học 2023-2024

17/05/2023 - 10:46

Đời sống người dân đã ổn định sau dịch COVID-19, nền kinh tế dần phục hồi, thành phố Hà Nội dự kiến tạm dừng hỗ trợ học phí ở một số cấp học từ năm học 2023-2024.

Hà Nội dự kiến dành hơn 1.100 tỷ đồng hỗ trợ học phí năm học 2022-2023

Hà Nội dự kiến dành hơn 1.100 tỷ đồng hỗ trợ học phí năm học 2022-2023

09/09/2022 - 17:45

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ thảo luận và quyết định về mức học phí năm học 2022-2023 trên cơ sở tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố. Dự kiến tổng mức ngân sách Thành phố hỗ trợ năm học 2022-2023 khoảng 1.133 tỷ đồng.