7 nhà máy thủy điện phải xả lũ do mưa lớn

Quốc Hồng
18:25 - 05/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Do mưa lớn ở thượng nguồn, mực nước trên sông Chảy và lưu vực sông Chảy ở Lào Cai lên rất nhanh, khiến 7 nhà máy thủy điện khu vực này phải xả lũ khẩn cấp để bảo đảm an toàn hồ chứa.

7 nhà máy thủy điện phải xả lũ do mưa lớn- Ảnh 1.

Hồ chứa Nhà máy thủy điện Nậm Lúc (Lào Cai). Ảnh: Quốc Hồng

7 nhà máy thủy điện thuộc lưu vực sông Chảy phải xả lũ để an toàn

Nhà máy thủy điện Phúc Long, dự kiến từ 15 giờ 15 phút ngày 5/6/2024 xả lũ hồ thủy điện Phúc Long với tổng lưu lượng xả về hạ du từ 350 - 550 m3/s và có thể tăng, giảm theo thực tế (bao gồm xả qua phát điện và xả qua tràn).

Nhà máy thủy điện Vĩnh Hà, từ 14 giờ 15 phút ngày 5/6 xả lũ hồ thủy điện Vĩnh Hà với tổng lưu lượng xả về hạ du là 418 m3/s.

Nhà máy thủy điện Nậm Lúc bắt đầu xả lũ lúc 14 giờ, tổng lưu lượng xả về hạ du là 450 m3/s.

Nhà máy thủy điện Nậm Khánh xả lũ lúc 14 giờ, tổng lưu lưu lượng xả về hạ du là 94,85 m3/s.

Nhà máy thủy điện Nậm Phàng xả lũ lúc 14 giờ 10 phút, tổng lưu lượng xả về hạ du 167,88 m3/s.

Nhà máy thủy điện Cốc Đàm xả lũ 14 giờ 15 phút, tổng lưu lượng xả về hạ du là 154,309 m3/s.

Nhà máy thủy điện Nậm Phàng B xả lũ lúc 14 giờ 30 phút, tổng lưu lượng xả về hạ du 141,4 m³/s.

Xả lũ

Hỗ chứa nhà máy thủy điện Tả Thàng ( Lào Cai). Ảnh: Quốc Hồng

Theo qui định, việc thông báo xả lũ hồ thủy điện là quy trình bắt buộc trong quá trình vận hành hồ chứa nhằm bảo đảm an toàn cho công trình và tránh gây ảnh hưởng đến vùng hạ du.

Tất các các dự án thủy điện phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành hồ chứa và các phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước; ứng phó thiên tai; ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập do cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ phương thức, lệnh điều độ của cấp điều độ hệ thống điện có quyền điều khiển.

Bình luận của bạn

Bình luận