Hải Phòng: Đền thờ Phạm Thượng Quận được xếp hạng Di tích quốc gia

Tuệ Nhi
15:00 - 29/03/2024
Công dân & Khuyến học trên

Sáng 29/3, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Đền thờ Phạm Thượng Quận (xã An Hưng). Phạm Thượng Quận là một danh thần nổi tiếng, văn võ toàn tài của đất nước trong triều Hậu Lê, thế kỷ XVIII.

Hải Phòng: Đền thờ Phạm Thượng Quận được xếp hạng Di tích quốc gia- Ảnh 1.

Đền thờ Phạm Thượng Quận được xếp hạng Di tích quốc gia.

Đền thờ Phạm Thượng Quận thờ Ngài thần chủ và cũng là Thành hoàng Phạm Đình Trọng, người làng Khinh Dao, huyện Giáp Sơn, phủ Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, nay là làng Khinh Dao, xã An Hưng, huyện An Dương. 

Ông sinh ngày 22 tháng 2 năm Giáp Ngọ (1714), đời vua Lê Dụ Tông, là một danh thần nổi tiếng văn, võ toàn tài, một nhân vật lịch sử, một vị đại quan rất nổi tiếng của đất nước trong triều Hậu Lê, thế kỷ XVIII được nhiều sách sử ghi chép. Ông đỗ Tiến sĩ, làm quan từ chức Cấp sự trung, trải thăng đến chức Bồi tụng, Thượng thư Bộ Binh, hàm Thái tử Thái bảo, tước Hải Quận Công, là người có công dẹp phỉ Tầu Ô Quan Lan tại biên giới Việt Trung, phá được phong trào khởi nghĩa nông dân Nguyễn Hữu Cầu. 

Sau đó ông được cử làm Đốc trấn Nghệ An, một trấn hiểm yếu của quốc gia. Ở đây, ông có nhiều chính sách tốt, được sĩ phu, dân chúng kính trọng mến mộ.

Hải Phòng: Đền thờ Phạm Thượng Quận được xếp hạng Di tích quốc gia- Ảnh 2.

Đền thờ Phạm Thượng Quận, xã An Hưng, huyện An Dương đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng xếp hạng Di tích Quốc gia theo Quyết định số 4244/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2023.

Đền thờ Phạm Thượng Quận được khởi dựng vào nửa cuối thế kỷ XVIII sau khi Phạm Đình Trọng mất, triều đình đã sắc phong làm Phúc thần làng Khinh Dao để ghi nhận những đóng góp của một bậc hiền tài. 

Trải qua thăng trầm của lịch sử, thời gian, ngôi đền đã được tu bổ, tôn tạo, xây dựng lại song vẫn giữ được những nét kiến trúc truyền thống và có giá trị mỹ thuật cao. Đền có mặt bằng kiến trúc chữ nhị ba gian tiền bái, một gian hậu cung và làm theo thức chồng diêm nóc các, mái đao cong, lợp ngói mũi. 

Ngoài giá trị về lịch sử, Đền thờ Phạm Thượng Quận còn bảo tồn, lưu giữ được khá nhiều cổ vật có giá trị về lịch sử, mỹ thuật.

Với những giá trị, ý nghĩa lịch sử, văn hóa tiêu biểu, Đền thờ Phạm Thượng Quận, xã An Hưng, huyện An Dương đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng xếp hạng Di tích Quốc gia theo Quyết định số 4244/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2023.

Hải Phòng: Đền thờ Phạm Thượng Quận được xếp hạng Di tích quốc gia- Ảnh 3.

Đền thờ Phạm Thượng Quận được khởi dựng vào nửa cuối thế kỷ XVIII.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam khẳng định: Đền thờ Phạm Thượng Quận được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích Quốc gia, đó không chỉ là sự tôn vinh danh nhân và khẳng định những giá trị lịch sử văn hóa của di tích mà còn là sự ghi nhận công lao của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã An Hưng, huyện An Dương và dòng Phạm. 

Đồng thời, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ trong việc gìn giữ, phục dựng di tích, là kết quả của sự kế thừa, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống tốt đẹp của quê hương.