Hải Dương tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập”

PV
15:19 - 04/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 4/6, Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn triển khai bộ công cụ đánh giá, công nhận mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030.

Hải Dương tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập”- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Nhang, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị triệu tập 275 lãnh đạo Hội Khuyến học cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hải Dương được giảng viên Trường Đại học Mở Hà Nội giới thiệu về mô hình tổ chức của bộ công cụ đánh giá "Công dân học tập".

Các cán bộ khuyến học cũng được hướng dẫn cụ thể, chi tiết về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc số hóa mô hình học tập, sử dụng phần mềm và xử lý các số liệu, minh chứng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời và xây dựng mô hình "Công dân học tập"; hỗ trợ tối đa việc tự động hóa, áp dụng công nghệ phần mềm trong quá trình thu thập thông tin, đánh giá các tiêu chí công dân học tập, đơn vị học tập.

Hải Dương tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập”- Ảnh 2.

Các đại biểu sẽ tiến hành triển khai tập huấn tại đơn vị mình sau khi tập huấn để mỗi công dân đều có thể tự triển khai hệ thống đánh giá mô hình công dân học tập.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch triển khai Quyết định số 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030" và Quyết định số 244/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam về bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu "Công dân học tập" giai đoạn 2021-2030", nhằm tăng cường năng lực kỹ thuật số cho người lao động, hình thành những "công dân số" đáp ứng yêu cầu của chương trình chuyển đổi số quốc gia…

Đồng thời nhằm hỗ trợ tối đa việc tự động hóa, áp dụng công nghệ IoT (Internet of Things), giúp giảm công sức con người trong quá trình thu thập thông tin, đánh giá các tiêu chí công dân học tập, đơn vị học tập.

Sau buổi tập huấn, các đại biểu sẽ tiến hành triển khai tập huấn tại đơn vị mình để mỗi công dân đều có thể tự triển khai hệ thống đánh giá mô hình công dân học tập.

Bình luận của bạn

Bình luận