Hà Nội: Hỗ trợ học sinh, sinh viên trường nghề khởi nghiệp

PV
09:50 - 09/01/2023
Công dân & Khuyến học trên

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 352/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Hà Nội.

Hà Nội: Hỗ trợ học sinh, sinh viên trường nghề khởi nghiệp - Ảnh 1.

Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hà Nội. Ảnh: Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân

Theo đó, đối tượng tham gia nội dung trên gồm: Học sinh, sinh viên đang học tại các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm thực hiện công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên tại Thành phố Hà Nội.

Kế hoạch xác định rõ mục tiêu: 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hằng năm xây dựng kế hoạch triển khai công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp theo quy định; 100% học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp.

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên tham gia "Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên" và cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp"; 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên sử dụng, khai thác nguồn thông tin, học liệu từ Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo quy định.

Các sơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên biết và tham gia Đề án "Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2019 - 2025"; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh, tư vấn nghề nghiệp, việc làm cho học sinh; Ngày hội việc làm, tuyển dụng cho sinh viên tối thiểu 1 lần/năm học.

Uỷ ban nhân dân thành phố lưu ý, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập phải có ít nhất 1 giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

Bình luận của bạn

Bình luận