Giáo sư Đặng Vạn Phước là Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Khoa học Sức khỏe

Thiên Ân
06:06 - 08/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định trao tặng danh hiệu "Hiệu trưởng danh dự" Trường Đại học Khoa học Sức khỏe cho Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Vạn Phước.

Giáo sư Đặng Vạn Phước là Hiệu trưởng danh dự Trường Đại học Khoa học Sức khỏe- Ảnh 1.

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Vạn Phước. Ảnh: VNUHCM

Mới đây, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các quyết định liên quan nhân sự của Trường Đại học Khoa học Sức khỏe thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định trao tặng danh hiệu "Hiệu trưởng danh dự" Trường Đại học Khoa học Sức khỏe cho Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Đặng Vạn Phước. 

Trước đó, Giáo sư Phước giữ chức vụ Trưởng Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kể từ khi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành lập khoa này vào năm 2009.

Đối với Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, ngày 5/7, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định về việc chỉ định ban giám hiệu lâm thời cho trường đại học này.

Ban Giám hiệu lâm thời gồm 4 thành viên, trong đó Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh kiêm Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Sức khỏe. 

3 phó hiệu trưởng lâm thời là các phó trưởng khoa của Khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: Giáo sư, Tiến sĩ, Dược sĩ Lê Minh Trí; Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Quyết Tiến và Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Dũng. 

Ban Giám hiệu lâm thời này sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động của Trường Đại học Khoa học Sức khỏe theo quy định của pháp luật cho đến khi có quyết định mới.

Trước đó, ngày 3/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định thành lập Trường Đại học Khoa học Sức khỏe là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Khoa Y trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là trường đại học thành viên thứ 8 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Bình luận của bạn

Bình luận