Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu hủy tên gọi quán 'KFC Thích Quảng Đức"

21:59 - 31/10/2022

Ngày 31/10/2022, Hòa thượng, TS Thích Gia Quang, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi thông báo tới Tổng giám đốc KFC Việt Nam về việc quán "KFC Thích Quảng Đức".

Khi nhận được thông tin Công ty Liên doanh KFC Việt Nam đã đặt tên 1 cửa hàng KFC có tên gọi là “KFC Thích Quảng Đức”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề nghị ông Tổng giám đốc KFC Việt Nam xem xét lại tên gọi nêu trên; huỷ bỏ, thay đổi tên gọi KFC Thích Quảng Đức.

Bởi pháp danh Thích Quảng Đức là tên một vị Bồ tát của Phật giáo Việt Nam với ý nghĩa là vị tôn túc Phật giáo đã vị pháp thiêu thân, bảo vệ Phật giáo và Hoà bình. 

Đại nguyện “vị Pháp thiêu thân” vĩ đại của Tỷ khiêu Thích Quảng Đức là kết tinh năng lực tu hành, nếp sống đạo hạnh và tâm từ bi quảng đại vì lợi ích chúng sinh của Ngài. Phật tử và những người yêu mến Đạo Phật tại Việt Nam tôn vinh Ngài là “Bồ tát Thích Quảng Đức”.

Khi lấy tên Thích Quảng Đức làm tên quán gà rán, đã làm cho cộng đồng Phật tử, nguời dân Việt Nam hiểu nhầm tên quán gà và biểu tượng về Bồ tát Thích Quảng Đức. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh của hàng triệu Phật tử Việt Nam, Trung ương Hội Phật giáo Việt Nam đã đề nghị gỡ bỏ các quảng cáo, các liên kết internet dẫn đến tên gọi nói trên.

"Chúng tôi được biết ông Pornchai Thuratum - Tổng giám đốc KFC Việt Nam là công dân Thái Lan, đất nước có tới 80% dân số theo Đạo Phật. Khi kinh doanh ở một đất nước mà tín đồ Phật giáo rất lớn như Thái Lan hoặc Việt Nam, KFC Việt Nam hẳn phải cân nhắc việc đặt tên quán gà rán làm sao để phù hợp với truyền thống, văn hoá, tín ngưỡng lòng tôn kính đối với một vị tu hành là biểu tượng của Phật giáo Việt Nam và của cư dân nước sở tại" - Vị đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ. 

Trong bối cảnh Phật giáo Việt Nam đang chuẩn bị Kỷ niệm 60 năm Ngày Bồ tát thực hiện Đại nguyện "vị Pháp thiêu thân", việc KFC lấy tên "Thích Quảng Đức" sẽ là thật sự đáng tiếc và có thể gây nên những làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng Phật giáo, người dân Việt Nam.