Hotline: 2473.098.555

Hà Nội,

Ứng dụng công nghệ vào giáo dục - kỷ nguyên học tập mới của châu Á

Ứng dụng công nghệ vào giáo dục - kỷ nguyên học tập mới của châu Á

Mở ra cơ hội học tập mới cho cả trẻ em và người lớn, góp phần đổi mới sáng tạo phương pháp dạy và học, các công nghệ giáo dục (edtech) ngày càng khẳng định được vai trò quan trọng trong kỷ nguyên học tập mới của châu Á, đặc biệt là sau khoảng thời gian bùng phát đại dịch COVID-19 toàn cầu.