Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường đại học

Thiên Ân
08:33 - 10/05/2023
Công dân & Khuyến học trên

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn chỉ đạo về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường đại học.

Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các trường đại học - Ảnh 1.

Sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng có đào tạo ngành giáo dục mầm non (trường đại học) triển khai thực hiện.

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường đại học tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy.

Bên cạnh đó, các trường cần nghiên cứu, cập nhật nội dung chương trình, tài liệu giảng dạy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ năm học 2023-2024 cho phù hợp với yêu cầu thực tế.

Trong số các tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Bộ Giáo dục và Đào tạo có nêu tên cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là cuốn "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh".

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn trên trong quá trình chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg.

Nếu có khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, các trường đại học phản ánh về Bộ Giáo dục và Đào tạo để có hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Bình luận của bạn

Bình luận