Điện Biên: Tập huấn sử dụng công cụ đánh giá, công nhận Công dân học tập

Đắc Quang
21:41 - 18/04/2023
Công dân & Khuyến học trên

Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện phần mềm và tài liệu hướng dẫn, đánh giá “Công dân học tập”, giai đoạn 2021-2030.

Bộ công cụ đánh giá “Công dân học tập” được sử dụng trong việc thu thập minh chứng, đánh giá, cho điểm, tổng hợp, báo cáo… theo bộ tiêu chí đánh giá về năng lực, kỹ năng cơ bản và phẩm chất cần có đối với mỗi Công dân học tập theo Quyết định 244/QĐ-KHVN của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Điện Biên: Tập huấn cho gần 150 người sử dụng phần mềm đánh giá “Công dân học tập” - Ảnh 1.

Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng bộ công vụ đánh giá công nhận “Công dân học tập”. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên

Tại hội nghị, 150 đại biểu là cán bộ hội khuyến học các cấp của tỉnh Điện Biên được giới thiệu về mô hình tổ chức của bộ công cụ đánh giá Công dân học tập từ trung ương đến địa phương; phân cấp quản lý, hướng dẫn các bước sử dụng ở từng cấp hội khuyến học đến công dân. 

Trong đó, hướng dẫn cụ thể, chi tiết về ứng dụng công nghệ thông tin trong việc số hóa mô hình học tập; sử dụng phần mềm xử lý các số liệu, minh chứng để hình thành hồ sơ đánh giá, công nhận danh hiệu Công dân học tập.

Điện Biên: Tập huấn cho gần 150 người sử dụng phần mềm đánh giá “Công dân học tập” - Ảnh 2.

Các đại biểu thực hành sử dụng bộ công cụ đánh giá danh hiệu Công dân học tập. Ảnh: Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên

Việc sử dụng bộ công cụ đánh giá Công dân học tập nhằm từng bước xây dựng xã hội học tập, góp phần thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Đồng thời, hỗ trợ tự động hóa, áp dụng công nghệ giúp giảm công sức trong quá trình thu thập thông tin, đánh giá các tiêu chí Công dân học tập, Đơn vị học tập.

Bình luận của bạn

Bình luận