Điểm thi tốt nghiệp môn Ngữ văn ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 thế nào?

Ly Hương
11:11 - 09/07/2024
Công dân & Khuyến học trên

Sau hơn một tuần chấm thi, các giám khảo cho biết, điểm thi môn Ngữ văn kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh 2024 không cao, có thể bằng năm 2023. Nhiều thí sinh đạt điểm 7, điểm 8 không nhiều và ít điểm 9. Giám khảo dự đoán phổ điểm môn Ngữ văn có thể ở mức 6,5.

Hội đồng chấm thi tự luận kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 ở Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chấm thi từ ngày 1/7. Riêng môn Ngữ văn dự kiến công tác chấm thi sẽ hoàn thành vào ngày 9/7 và sau đó là các khâu so dò, ráp phách và nộp dữ liệu về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Liên quan đến điểm thi môn Ngữ văn, giám khảo cho biết, mặc dù câu nghị luận văn học ra đoạn trích "Đất Nước" (Nguyễn Khoa Điềm) được nhiều thí sinh cho là "trúng tủ" nhưng nhìn chung điểm bài thi môn này không cao như nhiều giáo viên kì vọng.

Theo đó, phần Đọc hiểu, Câu 1, Câu 2 thí sinh trả lời giống đáp mới được điểm tuyệt đối, mỗi câu 0,75 điểm. Thí sinh trả lời thừa, thiếu cho dù một từ ngữ thì cũng không có điểm.

Cụ thể, Câu 1, điều tạo nên lịch sử nghệ thuật của nhân loại: thế hệ nghệ sĩ này tiếp nối thế hệ nghệ sĩ khác. Câu 2, nếu không có những thế hệ nghệ sĩ trước đó thì các nghệ sĩ của các thế hệ tiếp theo sẽ: không có nguồn lực để sáng tạo và khai phá.

Riêng Câu 3 (1 điểm), Câu 4 (0,5 điểm) là câu hỏi mở, thí sinh có thể đưa ra góc nhìn riêng, lí giải hợp lí thì sẽ được trọn điểm. Ví dụ, Câu 4, thí sinh có thể rút ra bài học về sự đoàn kết, sự hợp tác, hỗ trợ.

Theo giám khảo, không nhiều thí sinh đạt được điểm tuyệt đối (3/3 điểm) ở phần Đọc hiểu. Chỉ những thí sinh có kĩ năng đọc hiểu tốt và trả lời câu hỏi hợp lí thì mới được trọn điểm. Điểm ở phần này dao động từ 2-2,5 điểm, không ít thí sinh chỉ đạt dưới 1 điểm vì làm bài sơ sài, cẩu thả.

Điểm thi tốt nghiệp môn Ngữ văn ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 thế nào?- Ảnh 2.

Điểm thi môn Ngữ văn kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh năm nay không cao, có thể bằng năm ngoái.

Phần Làm văn, Câu nghị luận xã hội có độ mở rất cao, vấn đề nghị luận gần gũi, thiết thực với tâm lí lứa tuổi nên hầu hết thí sinh đều làm khá tốt. Những bài đạt mức từ 1,5 đến 1,75 điểm/2 điểm là những bài viết đủ ý theo đáp án hoặc viết sáng tạo, có góc nhìn riêng.

Những bài viết dưới 1,5 điểm chủ yếu viết thiếu ý hoặc trình bày ý nghĩa của việc tôn trọng cá tính còn sơ sài, viết lan man. Có những bài viết theo công thức, hô khẩu hiệu, sáo rỗng, diễn đạt lủng củng. Vẫn có bài xác định sai vấn đề cần nghị luận, nghĩa là làm lạc đề, chỉ được điểm phần bố cục, chính tả (cao nhất là 0,5/2 điểm).

Câu Nghị luận văn học (5 điểm) là câu có số điểm cao nhất toàn bài thi nhưng ít thí sinh làm bài tốt. Nguyên nhân khách quan là do đề dài, yêu cầu phân tích 18 câu thơ, thí sinh không đủ thời gian làm bài hoặc viết không thấu đáo, nhất là những thí sinh có lực học khá, giỏi.

Nguyên nhân chủ quan là do thí sinh làm thiếu ý so với đáp án. Ví dụ, bài viết thiếu hoàn cảnh sáng tác; phân tích 9 câu thơ sau sơ sài; quên khái quát nghệ thuật đoạn trích; không nhận xét được sự kết hợp giữa cảm xúc và suy tư của Nguyễn Khoa Điềm được thể hiện trong đoạn thơ "Đất Nước".

Tuy vậy, vẫn có nhiều bài đạt điểm 9, thực sự là những bài viết thuyết phục được cả 2 giám khảo và cả tổ trưởng tổ chấm. Trong đó, có bài phần Đọc hiểu đạt 3/3 điểm; câu Nghị luận xã hội đạt 1,75/2 điểm; câu Nghị luận văn học đạt 4,25/5 điểm.

Giám khảo chia sẻ thêm, việc chấm thi giữa hai giám khảo khá đều tay, vẫn có điểm lệch nhưng trong giới hạn cho phép. Theo quy định, điểm lệch từ 1,0; 1,25; 1,5 thì hai giám khảo phải thống nhất điểm và ghi biên bản. Điểm lệch từ 1,75 thì tổ trưởng tổ chấm phải chấm lại lần 3 và lấy điểm theo quy định.

Sau hơn một tuần chấm thi, giám khảo cho biết, điểm thi môn Ngữ văn kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh năm nay không cao, có thể bằng năm ngoái. Nhiều thí sinh đạt điểm 7, điểm 8 không nhiều và ít điểm 9. Giám khảo dự đoán phổ điểm môn Ngữ văn có thể ở mức 6,5.

Bình luận của bạn

Bình luận