Chùm ảnh: Sẵn sàng đón người dân Thủ đô đến học cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn

Trần Vũ
17:30 - 10/05/2024
Công dân & Khuyến học trên

Công dân và Khuyến học giới thiệu chùm ảnh "Sẵn sàng đón người dân, học sinh, sinh viên Thủ đô đến tìm hiểu, học tập kỹ năng đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy" của Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - tại Nhà văn hóa quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Chùm ảnh: Sẵn sàng đón người dân Thủ đô đến học cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn- Ảnh 1.

Ngày 10/5, Công an Thành phố Hà Nội ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, tại Nhà văn hóa quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: laodongthudo.vn

Chùm ảnh: "Sẵn sàng đón người dân, học sinh, sinh viên Thủ đô đến tìm hiểu, học tập kỹ năng đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy"

Chùm ảnh: Sẵn sàng đón người dân Thủ đô đến học cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn- Ảnh 2.

Các trang thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã được trang bị sẵn sàng tại Nhà văn hóa Thanh Xuân (Hà Nội). Nguồn: Hiệp hội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam.

Chùm ảnh: Sẵn sàng đón người dân Thủ đô đến học cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn- Ảnh 3.

Chùm ảnh: Sẵn sàng đón người dân Thủ đô đến học cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn- Ảnh 4.

Chùm ảnh: Sẵn sàng đón người dân Thủ đô đến học cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn- Ảnh 5.

Chùm ảnh: Sẵn sàng đón người dân Thủ đô đến học cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn- Ảnh 6.

Chùm ảnh: Sẵn sàng đón người dân Thủ đô đến học cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn- Ảnh 7.

Chùm ảnh: Sẵn sàng đón người dân Thủ đô đến học cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn- Ảnh 8.

Chùm ảnh: Sẵn sàng đón người dân Thủ đô đến học cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn- Ảnh 9.

Chùm ảnh: Sẵn sàng đón người dân Thủ đô đến học cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn- Ảnh 10.

Chùm ảnh: Sẵn sàng đón người dân Thủ đô đến học cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn- Ảnh 11.

Chùm ảnh: Sẵn sàng đón người dân Thủ đô đến học cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn- Ảnh 12.

Chùm ảnh: Sẵn sàng đón người dân Thủ đô đến học cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn- Ảnh 13.

Chùm ảnh: Sẵn sàng đón người dân Thủ đô đến học cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn- Ảnh 14.

Chùm ảnh: Sẵn sàng đón người dân Thủ đô đến học cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn- Ảnh 15.

Chùm ảnh: Sẵn sàng đón người dân Thủ đô đến học cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn- Ảnh 16.

Chùm ảnh: Sẵn sàng đón người dân Thủ đô đến học cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn- Ảnh 17.

Chùm ảnh: Sẵn sàng đón người dân Thủ đô đến học cách phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn- Ảnh 18.

Người dân Thủ đô có nhu cầu tham gia trải nghiệm, học tập tại Trung tâm Giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thể đến đăng ký trực tiếp, hoặc đăng ký qua số hotline 0988.378.516 để được hỗ trợ.

Bình luận của bạn

Bình luận