Đề xuất biểu giá điện 5 bậc, cao nhất hơn 3.600 đồng/kWh

Trang Linh
19:19 - 22/11/2023
Công dân & Khuyến học trên

Theo văn bản của Bộ Công Thương, dự kiến biểu giá điện mới gồm 5 bậc thay vì 6 bậc như hiện nay với bậc thấp nhất từ 0-100 kWh, cao nhất từ 701 kWh trở lên. Trong đó, giá điện bậc 5 (cho kWh từ 701 trở lên) được đề xuất là 3.612,22 đồng/kWh.

Đề xuất biểu giá điện 5 bậc, cao nhất hơn 3.600 đồng/kWh- Ảnh 1.

Bộ Công Thương để xuất biểu giá bán lẻ điện mới. Ảnh: Thu Hương

Văn bản số 7970/BCT-ĐTĐL của Bộ Công Thương gửi Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, thay thế cho Quyết định 28/2014/QĐ-TTg năm 2014. Theo đó, sẽ tính biểu giá điện theo 5 bậc thay vì 6 bậc như hiện nay.

Biểu giá điện theo 5 bậc cụ thể:
Bậc 1: với 100 kWh đầu tiên, giá điện là 1.806,11 đồng/kWh;
Bậc 2: Từ 101 - 200 kWh giá điện là 2.167,33 đồng/kWh
Bậc 3: Từ 201 - 400 kWh giá điện là 2.729,23 đồng/kWh
Bậc 4: Từ 401 - 700 kWh giá điện là 3.250,99 đồng/kWh
Bậc 5: Từ 701 kWh trở lên giá điện là 3.612,22 đồng/kWh

Giá điện cho từng bậc được thiết kế lại nhằm đảm bảo hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện. Việc giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0-100 kWh nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp (chiếm 33,48% số hộ). 

Phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện được bù đắp từ các hộ sử dụng điện từ 401-700 kWh và trên 700kWh. Giữ nguyên giá điện hiện hành cho các bậc từ 101-200 kWh và 201-300 kWh.

Theo nhận định của Bộ Công Thương, "giá điện cho các bậc từ 401-700 kWh và từ 701 kWh trở lên được thiết kế nhằm bù trừ doanh thu cho các bậc thấp". Ưu điểm của phương án này là đơn giản, dễ hiểu do giảm từ 6 bậc như cơ cấu biểu giá điện hiện nay xuống còn 5 bậc giá điện.

Ngoài ra, việc ghép các bậc lại với nhau để tăng khoảng cách mức tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng khoảng cách mức tiêu thụ của bậc cao hơn, nhằm phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện và khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm. Đồng thời hạn chế được một phần tình trạng tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa.

Bộ Công Thương cho rằng mức tăng giá giữa các bậc là hợp lý, chênh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối cùng là 2 lần, phù hợp với xu thế chung của các nước trên thế giới.

Nhược điểm của phương án này là tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 711 kWh/tháng trở lên (chiếm khoảng 2% số hộ) sẽ tăng thêm.

Các phương án tính giá điện cho trạm sạc xe điện

Về giá bán điện cho hoạt động sạc xe điện, Bộ Công Thương đã nghiên cứu để bổ sung nhóm khách hàng là trạm, trụ sạc xe điện. Theo đó đưa ra 3 phương án về giá bán điện cho hoạt động sạc xe điện.

Phương án 1: Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho trạm, trụ sạc xe điện được xây dựng trên cơ sở giá điện phản ánh chi phí sản xuất mà trạm/trụ sạc gây ra cho hệ thống điện.

Phương án 2: Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đề nghị áp dụng giá bán điện cho hoạt động sạc xe điện theo giá kinh doanh.

Phương án 3: Bộ Giao thông Vận tải và Công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh doanh thương mại và dịch vụ Vinfast đề nghị áp dụng giá bán điện cho hoạt động sạc xe điện theo giá sản xuất.

Trong đó, Bộ Công Thương kiến nghị lựa chọn phương án 2, tức là áp dụng giá bán điện cho hoạt động sạc xe điện theo giá kinh doanh.

Bình luận của bạn

Bình luận