Đề Tiếng Anh thi lớp 10 công lập ở Hà Nội

Thiên Ân
15:29 - 08/06/2024
Công dân & Khuyến học trên

Dưới đây là đề thi môn Tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024-2025 ở Hà Nội.

Đề Tiếng Anh cụ thể như sau:

Đề Tiếng Anh thi lớp 10 công lập ở Hà Nội- Ảnh 1.

Đề Tiếng Anh thi lớp 10 công lập ở Hà Nội- Ảnh 2.

Đề Tiếng Anh thi lớp 10 công lập ở Hà Nội- Ảnh 3.

Đề Tiếng Anh thi lớp 10 công lập ở Hà Nội- Ảnh 4.

Ngày 9/6, buổi sáng thí sinh làm bài thi môn Toán theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Ngày 10-11/6, Hà Nội tổ chức cho thí sinh dự thi các môn chuyên vào trường trung học phổ thông chuyên và thi các môn song bằng.

Bình luận của bạn

Bình luận