Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học của Hưng Yên

Thiên Ân
20:39 - 03/06/2023
Công dân & Khuyến học trên

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học của Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên gồm 40 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học của Hưng Yên - Ảnh 1.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học của Hưng Yên - Ảnh 2.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học của Hưng Yên - Ảnh 3.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học của Hưng Yên - Ảnh 4.

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học năm 2022 có 60% câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu, phù hợp với mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp. Chỉ có 40% câu hỏi dùng để phân hóa trong đó khoảng 10% câu hỏi là vận dụng cao.

Các câu khó nhất của đề thi vẫn nằm trong phần quy luật di truyền và di truyền quần thể, không có câu phả hệ ở mức vận dụng cao như truyền thống các năm trước.

Năm 2023, thí sinh đăng ký bài thi Khoa học tự nhiên sẽ làm bài thi môn Sinh học vào sáng ngày 29/6. Kết quả thi sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 18/7.

Bình luận của bạn

Bình luận