Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Cà Mau

Thiên Ân
07:31 - 22/05/2023
Công dân & Khuyến học trên

Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau đã xây dựng đề thi thử môn Lịch sử để khảo sát chất lượng học sinh.

Đề thi cụ thể như sau:

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Cà Mau - Ảnh 1.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Cà Mau - Ảnh 2.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Cà Mau - Ảnh 3.

Đề thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của Cà Mau - Ảnh 4.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 tổ chức thi 5 bài thi, gồm: 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 1 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 bám sát kiến thức, kỹ năng cơ bản của chương trình, nội dung chủ yếu ở lớp 12. 

Đề thi được ra theo ma trận với bốn cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Những câu hỏi ở mức vận dụng, vận dụng cao có hướng vận dụng kiến thức giải quyết những tình huống thực tế.

Bình luận của bạn

Bình luận