Đắk Lắk tập huấn hướng dẫn quy trình thành lập quỹ khuyến học, quỹ tình nghĩa cựu giáo chức

TTH
17:00 - 26/04/2024
Công dân & Khuyến học trên

Ngày 26/4, Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn quy trình thành lập quỹ khuyến học và quỹ tình nghĩa cựu giáo chức cấp huyện, cấp xã.

Đắk Lắk tập huấn hướng dẫn quy trình thành lập quỹ khuyến học, quỹ tình nghĩa cựu giáo chức- Ảnh 1.

43 đại biểu đại diện cho 15 Hội Khuyến học và 15 Hội Cựu giáo chức cấp huyện toàn tỉnh Đắk Lắk dự tập huấn. Ảnh: HKH Đắk Lắk

Chủ tịch Hội Khuyến học và Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Đắk Lắk chủ trì hội nghị tập huấn. 

Nội dung tập huấn được chuẩn bị công phu, xác định rõ sự cần thiết của việc thành lập quỹ là đảm bảo cơ sở pháp lý nhằm vận động và phát triển nguồn quỹ phục vụ hiệu quả cho hoạt động Hội. Tôn chỉ, mục đích, nguyên tắc hoạt động quỹ là tự nguyện, phi lợi nhuận, nhà nước quản lý, công khai minh bạch, hợp pháp, đúng quy định của Điều lệ quỹ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Qui trình thành lập Quỹ căn cứ vào hai văn bản chính: Nghị định số 93/2019/NĐ-CP, ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Quyết định số 1291/QĐ-UBND, ngày 08/6/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định các nội dung có liên quan đến tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động trong phạm vi huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn.

Hội nghị thể hiện quyết tâm phát triển hệ thống Quỹ Khuyến học và Quỹ Tình nghĩa Cựu giáo chức cấp huyện, cấp xã. Bước đầu, năm 2024 là thành lập quỹ ở 25% hội cấp huyện và 35% hội cấp xã. Năm 2025 có 40% hội cấp huyện và 50% hội cấp xã thành lập quỹ theo qui định của Nghị định 93/2019/NĐ-CP và Quyết định số 1291/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk. Cuối năm 2026 về cơ bản phải hoàn thành kế hoạch phát triển hệ thống quỹ trên phạm vi toàn tỉnh Đắk Lắk.