Cuối năm, chứng khoán Việt Nam thu hút mạnh dòng vốn nước ngoài

N.Cường
23:00 - 28/12/2022
Công dân & Khuyến học trên

Năm 2022, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực, khi dòng vốn nước ngoài đã quay trở lại mạnh mẽ vào những tháng cuối năm.

Cuối năm, chứng khoán Việt Nam thu hút mạnh dòng vốn nước ngoài - Ảnh 1.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Ảnh: Cổng TTĐT Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Thị trường hấp dẫn trong khu vực

Theo Cổng TTĐT Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, năm 2022, mặc dù thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến phức tạp và chịu áp lực lớn từ biến động của thị trường quốc tế, đã có nhiều phiên điều chỉnh đan xen nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được đánh giá là thị trường hấp dẫn so với các thị trường khác trong khu vực, khi dòng vốn nước ngoài đã quay trở lại mạnh mẽ vào những tháng cuối năm.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Tài chính trong năm vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, các hành vi vi phạm pháp luật, thao túng giá chứng khoán được xử lý nghiêm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của thị trường, ổn định tâm lý nhà đầu tư, giúp tăng thanh khoản thị trường, tiếp tục phát triển bền vững.

Chiều ngày 27/12, báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Phó Chủ tịch Phạm Hồng Sơn cho biết: Mặc dù có nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chủ động, tích cực hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý theo đúng chương trình đề ra. 

Đồng thời, trong giai đoạn thị trường điều chỉnh vừa qua, các giải pháp bình ổn thị trường được tổ chức thực hiện quyết liệt như yêu cầu các Sở giao dịch chứng khoán công bố số liệu giao dịch tự doanh của các công ty chứng khoán, thực hiện điều chỉnh giá thanh toán cuối cùng trong ngày đáo hạn phái sinh đã được thị trường đánh giá cao, giúp nâng cao tính minh bạch của thị trường; tiến hành rà soát tổng thể các quy định tại Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Củng cố niềm tin thị trường chứng khoán

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đạt được.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sự phối kết hợp hiệu quả của các đơn vị có liên quan.

Trong năm 2022, ngành Chứng khoán đã tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, qua đó phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm trên thị trường chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

"Đây là điều chúng ta làm tốt trong năm qua và được thị trường ghi nhận, góp phần giúp niềm tin trên thị trường được củng cố, tạo tiền đề cho phát triển minh bạch, bền vững hơn" – Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Đặc biệt, Thứ trưởng đánh giá cao sự đoàn kết trong nội bộ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, mặc dù nội tại gặp nhiều khó khăn nhưng tập thể đã nâng cao tinh thần đoàn kết nhất trí, triển khai nhiệm vụ có được những kết quả tốt.

Qua năm 2022, thị trường sẽ đi vào thực chất để phát triển bền vững. Do đó, trong năm 2023, cần triển khai các giải pháp để thị trường phát triển thực chất, bền vững hơn, tăng thanh khoản, tiếp tục là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế.

Tập trung rà soát Luật Chứng khoán

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tập trung rà soát Luật Chứng khoán để sửa đổi phù hợp với thực tế thị trường; đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2023; tiếp tục thực hiện kỷ cương, kỷ luật thị trường ở mức cao hơn.

Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo kịp thời và quy định pháp luật; tập trung triển khai dự án công nghệ thông tin KRX; củng cố năng lực nhân lực của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các sở giao dịch, VSD; tăng cường truyền thông về thị trường cũng như các chính sách để các thành viên thị trường luôn tiếp cận đầy đủ, kịp thời thông tin chính thống từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các sở giao dịch.

Thứ trưởng Bộ Tài chính mong muốn Ủy ban Chứng khoán và các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong năm 2022, bước vào 2023 với tâm thế mới, khí thế mới để đạt được những thành tích vượt trội, có những giải pháp chắc chắn để ổn định và phát triển thị trường chứng khoán.