Công bố bảng xếp hạng top 100 trường đại học Việt Nam năm 2024

Thiên Ân
21:02 - 19/01/2024
Công dân & Khuyến học trên

Viet Nam’s University Rankings (VNUR) vừa công bố bảng xếp hạng top 100 trường đại học Việt Nam năm 2024.

top 100 trường đại học Việt Nam năm 2024

Top 10 trường đại học hàng đầu do VNUR xếp hạng. Ảnh: Nhóm nghiên cứu

So với top 10 năm 2023, có 9 cơ sở giáo dục đại học tiếp tục góp mặt trong top 10 trường đại học Việt Nam năm 2024. 

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Đại học Quốc gia Hà Nội (100 điểm), tiếp đến là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (99,83 điểm), Trường Đại học Tôn Đức Thắng (95 điểm), Đại học Bách khoa Hà Nội (84,26 điểm), Trường Đại học Duy Tân (83,94 điểm), Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (79,18 điểm), Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (66,52 điểm).

Đặc biệt, Trường Đại học Thương Mại lần đầu tiên lọt vào top 10 này với mức tăng 27 hạng và xếp thứ 8.

Năm 2024 là năm thứ hai VNUR công bố bảng xếp hạng các trường đại học Việt Nam. 

VNUR 2024 rà soát tất cả 237 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam thông qua việc xử lý dữ liệu thông tin lớn bao gồm các báo cáo ba công khai, các đề án tuyển sinh, các dữ liệu về xếp hạng của các bảng xếp hạng toàn cầu như QS, THE, ARWU, kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, định hạng của QS Stars và UPM, dữ liệu của Web of Science (WOS) và SCOPUS trong giai đoạn 5 năm (2019-2023), dữ liệu về hoạt động khoa học công nghệ và sáng chế của Bộ Khoa học và Công nghệ, dữ liệu về các tạp chí khoa học uy tín của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, dữ liệu về cơ sở dữ liệu tài liệu điện tử bản quyền cùng với nhiều thông tin được tham khảo có chọn lọc trên các nguồn uy tín có liên quan. Tổng cộng có 193 trường có đầy đủ số liệu để tiến hành xếp hạng. 

Việc xếp hạng được thực hiện thông qua bộ tiêu chuẩn và tiêu chí gồm 6 tiêu chuẩn và 18 tiêu chí được lựa chọn, phản ánh toàn diện các sứ mạng cơ bản của cơ sở giáo dục đại học như đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.