Có quy định cụ thể tiền lương cơ bản của giáo viên khi cải cách tiền lương hay không?

Phan Anh
16:00 - 23/11/2023
Công dân & Khuyến học trên

Năm 2024 có điều chỉnh mức lương tối thiểu thì tiền lương của giáo viên lúc này cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp hơn.

Có quy định cụ thể tiền lương cơ bản của giáo viên khi cải cách tiền lương hay không?- Ảnh 1.

Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát lại các quy định về tiền lương cho giáo viên. Minh hoạ: Free/images

Căn cứ theo Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương sẽ thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: lương cơ bản và các khoản phụ cấp.

Lương công chức = Lương cơ bản (70%) + Phụ cấp (30%). Lưu ý: Tiền thưởng sẽ chiếm khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm trong đó không bao gồm phụ cấp (nếu có).

Nghị quyết 27-NQ/TW cũng có đề cập rõ trong nội dung cải cách về các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới trong đó cần xác định: Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Đồng thời, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Phó Chủ tịch Quốc hội là người điều hành nội dung phiên họp. Cũng tại phiên họp, Quốc hội thông qua cải cách tiền lương 2024 từ ngày 1/7/2024.

Tiền lương cơ bản của giáo viên 2024 sẽ thuộc 2 trường hợp sau:

Đối với giáo viên là viên chức:

Như đã phân tích ở trên, thay vì tiếp tục áp dụng bảng lương dựa theo mức lương cơ sở và hệ số lương như hiện nay thì khi thực hiện cải cách tiền lương, bảng lương giáo viên 2024 sẽ được xây dựng dựa trên cơ cấu tiền lương mới với mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể.

Đối với giáo viên là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động: 

Hiện nay, bảng lương giáo viên 2024 là người lao động sẽ được áp dụng dựa theo mức lương tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

1. Quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng như sau:

Vùng

Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ

Vùng 1

4.680.000

22.500

Vùng 2

4.160.000

20.000

Vùng 3

3.640.000

17.500

Vùng 4

3.250.000

15.600

2. Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Như vậy, thực tế mức lương giáo viên có thể nhận được do các bên thoả thuận. Và mức lương không được thấp hơn mức lương quy định như trên. Trường hợp năm 2024 có điều chỉnh mức lương tối thiểu thì tiền lương của giáo viên lúc này cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp hơn.

Ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW?

Tiếp tục chương trình nghị sự Kỳ họp 6, ngày 07/11/2023, Quốc hội chất vấn người đứng đầu lĩnh vực nội vụ, an ninh trật tự, thanh tra, tòa án, kiểm sát, kiểm toán.

Trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, thời gian qua, toàn quốc đã thành công bước đầu về tinh giản biên chế. Từ 2017-2021, toàn quốc giảm 10% công chức và 11,6% viên chức hưởng lương ngân sách.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, nhiều địa phương giảm biên chế viên chức hưởng lương ngân sách thì cắt hẳn biên chế nên thiếu người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp.

Bộ trưởng Nội vụ đề nghị Bộ Tài chính rà soát lại quy định về tự chủ để có tự chủ trong mầm non, giáo dục nghề nghiệp, đại học. Đây là điều kiện giảm bớt được số viên chức hưởng lương ngân sách…

Với địa phương, Bộ trưởng đề nghị sắp xếp lại trường lớp để giảm bớt quy mô và thúc đẩy tự chủ.

Trước mắt cần nhìn một cách tổng thể, tổng thu nhập của nhà giáo hiện nay gồm có lương và tiền lương theo các bậc chức danh nghề nghiệp, các loại phụ cấp lương. Tuy nhiên do tính chất đặc thù nên vẫn còn thấp.

Do đó, Bộ trưởng cho biết, trong thời gian tới đây, khi thực hiện các chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ căn cứ theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, đặc biệt là quán triệt tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương, đó là lương nhà giáo được ưu tiên xét theo thang, bảng lương cao nhất trong hệ thống hành chính sự nghiệp và điều này là nhất quán.

Theo đó, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát lại các quy định về tiền lương, nhất là tiền lương mới và các phụ cấp về dự kiến phụ cấp ưu đãi nghề cao nhất đối với nhà giáo để trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định.

Bình luận của bạn

Bình luận